Prevoz pokojnika od kuće do grobnog mesta

Jedna od situacija sa kojom smo se sreli, a koja može isto da dovede do problema koji u najtežim trenucima nije potreban je i prevoz umrlog lica od kuće do grobnog mesta, pogotovo u lošim vremenskim uslovima i u mestima gde su groblja na terenu kome je teško prići. Mi posedujemo vozilo sa kojim je moguće prići svakom mestu i u bilo kojim uslovima. Takođe vršimo prevoz od kuće do grobnog mesta uz pratnju povorke, takozvani mimohod.